Ajan vapauttaminen asiakas- ja potilaskohtamisiin

Robio tuottaa palveluita potilastietojärjestelmien saatavuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Parantamalla potilastietojärjestelmän suorituskykyä, vapautetaan lääkärien ja hoitajien aikaa. Kun potilastiedot ovat heti hoitohenkilökunnan käytössä, jää aikaa enemmän potilaskohtaamiselle sekä empatian osoittamiselle.

Hyvän hoidon lisäksi potilaat odottavat hoitohenkilökunnalta empatiaa.

Mittaukset

Potilastietojärjestelmien saatavuutta ja suorituskykyä mitataan julkishallinnolle suunnattujen ohjeiden mukaisesti:
- JHS 212 ICT-palvelujen palvelutasonhallinta
- AVI Digipalvelulain vaatimukset

Aikaa potilaskohtaamisiin

Parantamalla potilastietojärjestelmien suorituskykyä, vapautetaan samalla henkilökunnan aikaa potilaskohtaamisiin.

Teknologia

Robio Smart Hospital -palvelussa käytetään ohjelmistorobotteja suorittamaan mittauksia potilastietojärjestelmään. Robotti tekee mittauksia 24/7 ja tallentaa mittaustulokset tietokantaan. Mittaustulokset ovat nähtävillä Web-näkymän kautta.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot