Yritys

Mikä on Robio?

Robio on suomalainen IT- yritys ja Istekin puitesopimuskumppani potilastietojärjestelmien saatavuuden ja suorituskyvyn mittaamiseen.

Parantamalla potilastietojärjestelmän suorituskykyä, vapautetaan henkilökunnan aikaa asiakas- ja potilaskohtaamisiin.

Robio Smart Hospital -palvelun kehittäjä, joka tuottaa potilastietojärjestelmiä käyttäville organisaatioille mitattavaa liiketoimintahyötyä.

REUS

Robio on kehittänyt potilastietojärjestelmien mittaukseen Robio End User Simulator -ohjelmiston (REUS). Ohjelmisto jäljittelee Windows-käyttäjää.

REUS tekee tietojärjestelmien päästä-päähän -mittauksia. Mittaustulokset tuottavat tietoa loppukäyttäjän kokemasta palvelun laadusta.

REUS:n avulla mittaat Potilastietojärjestelmästä:
  • Työnkulkujen toiminta (esim. potilaan sisäänkirjaus)
  • Tietojärjestelmän hakuihin kuluva aika (esim. potilashaku, labratulokset)
  • Tietojärjestelmän saatavuus käyttäjille (esim. SLA 99,98%)
  • Tietojärjestelmän sisällön tarkastus (esim. kansalaisille tarjotut www-palvelut)
  • Tietojärjestelmän käyttöoikeuksien tarkastus (esim. voiko tehdä asioita, jotka eivät ole tunnukselle sallittuja?)

Robio

Robion nimen alkukirjaimet “ROB” tulevat sanasta “Robotic”, joka viittaa suoraan Robion käyttämään moderniin ja automatisoituun teknologiaan.

Robio

I-kirjain Robion nimessä tulee sanasta “Input”. Tällä tarkoitetaan kaikkea tietoa, mitä robotti havainnoi tietokoneen kuvaruudulta tai muista tietolähteistä.

Robio

O-kirjain Robion nimessä tulee sanasta “Output”. Tällä tarkoitetaan robotin tekemää syötettä, tietokoneen käyttöliittymän kautta.

Infinity-loop

Robion logossa oleva infinity-loop (jatkuvan parantamisen ympyrä), liittyy jatkuvaan parantamiseen. Jatkuvan parantamisen ympyrä tarkoittaa jatkuvaa syklistä prosessia, jossa tavoitteena on jatkuvasti parantaa toimintaa ja saavuttaa parempia tuloksia. Jatkuvan parantamisen käytäntöjä ovat esimerkiksi PDCA-sykli (Plan-Do-Check-Act).

Robion värit

Robion logossa ja värimaailmassa punainen väri tarkoittaa tekemistä, harmaa päätöksiä ja musta kehitystä. Robion tarkoitus on olla kokoajan ajantasalla ja kehityksessä mukana.