Smart Hospital - aikaa empatialle

Robio Smart Hospital

Tuhannet hyvinvointialueiden ammattilaiset käyttävät potilastietojärjestelmiä tauotta, vuorokauden ympäri.

Potilaan hoidon laadun parantamiseksi potilastietojärjestelmiin on tehty työnkulkuja. Potilaan saapuessa ensiapuun tai lääkärin vastaanotolle, työnkulut ohjaavat hoitotyötä. Potilastietojärjestelmissä olevien potilastietojen avulla nähdään esimerkiksi hoitohistoria ja varmistetaan mm. potilaan allergiat ja herkkyydet eri lääkeaineille.

Mikäli työnkulut eivät toimi oikein tai ne ovat hitaita, aiheutuu tästä ongelmia ja viivästyksiä sekä henkilökunnalle, että potilaille. Toimimaton työnkulku keskeyttää hoitotyön ja aiheuttaa ongelmia potilaille. Samalla se myös sekoittaa hoitajien tai lääkäreiden omat aikataulut.

Potilashakua tehdään yli 100 000 kertaa vuorokauden aikana. Jo kolmen sekunnin hidastuminen potilashaussa, tarkoittaa yli miljoonan euron menetystä vuodessa hukattuna työaikana.

Erilaiset muutokset teknisessä toimintaympäristössä koettelevat työnkulkujen suorituskykyä. Työasemiin jaettu tietoturvapäivitys, pätkivä tietoliikenneyhteys, kuormittunut sovelluspalvelin tai tietoliikenneoperaattorin muutostyö runkoverkoissa vaikuttavat potilastietojärjestelmän suorituskykyyn.

Potilastietojärjestelmän ohjelmistopäivityksiä markkinoidaan suorituskykyä parantavina, mutta ilman mittauksia tätä on vaikea todeta.

Robio Smart Hospital -palvelun hyödyt

Robio Smart Hospital on palvelu, joka parantaa hyvinvointialueiden tuottavuutta. Tuottavuuden parantuminen saavutetaan, kun potilastietojärjestelmästä on poistettu tarpeettomat viiveet.
  • Tuottavuuden parantaminen
  • Henkilökunnan ajan käytön vapautuminen potilaskohtaamisiin
  • Tosiaikainen tilannekuva potilastietojärjestelmän toiminnasta, loppukäyttäjän näkökulmasta

Haasteena empatian puute hoitotyössä

Kuten Potilaan Lääkärilehteen on Reita Nyberg kirjoittanut; “Apua tarvitseva ihminen ei hyödy voivottelusta eikä auttajan ahdistuksesta. Hätää kärsivä toivoo vierelleen ihmistä, joka pysyy rauhallisena ja sanoo: Huomaan, että sinulla on nyt vaikeaa. Olen rinnallasi, tästä selvitään. Sinun ei tarvitse kohdata tätä yksin.“

Kun henkilökunnalla on käytössään suorituskykyinen potilastietojärjestelmä, aikaa vapautuu asiakas- ja potilaskohtaamisiin ja empatialle.

Millaisia ongelmia Smart Hospital-palvelu ratkoo?

Palvelu tuottaa tietoa potilastietojärjestelmän työnkulkujen saatavuudesta ja suorituskyvystä eri toimipisteissä, loppukäyttäjän näkökulmasta.

Hyvinvointialueiden IT-tukeen tulee päivittäin kymmeniä yhteydenottoja, jotka koskevat potilastietojärjestelmää. Robio Smart Hospital -palvelun avulla IT-tuella on jatkuvasti käytössään tosiaikainen tieto potilastietojärjestelmän toiminnasta. Tiedon avulla ongelmien selvitys voidaan aloittaa ennen kuin ne näkyvät käyttäjille.

Erilaiset muutostyöt potilastietojärjestelmään, tietoliikenneverkkoon ja muihin palvelimiin voivat vaikuttaa potilastietojärjestelmän suorituskykyyn.  Mittaamalla suorituskykyä jatkuvasti, tiedetään muutosten vaikutukset potilastietojärjestelmään.

Palvelu lähettää poikkeamista hälytyksiä, joiden avulla korjaukset voidaan aloittaa ennen kuin ne näkyvät käyttäjille (proaktiivisuus).